Közös szerepvállalás egy élhetőbb világért

 A CoachOK Szakmai Szövetség ma Magyarország legnagyobb coaching szemléletű tanácsadó szakmai szervezete. Az egyesületi formában működő Szövetséget 2010 decemberében 31 alapító tag hívta életre, és mára létszáma meghaladja a 200 főt.

A dinamikus bővülés és az aktív közös tevékenység mellett a CoachOK Szakmai Szövetség támogatja tagjainak coaching tevékenységéhez kapcsolódó bemutatkozását, publikációik megjelenését, szerteágazó, specializált munkájuk megismertetését.
Tovább...

 

Szakmai szervezetek

  • Legnagyobb taglétszámú csoportként részt veszünk a Magyarországi Coach Szervezetek Szövetségének megalakításában.
  • Szövetségünk aláírta és magáénak vallja a közösség által kidolgozott etikai és szakmai kódexet.
  • Egyesületünk tagjai alapították meg a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara Coaching Szemléletű Tanácsadók Szakosztályát 2012 elején, azzal a céllal, hogy a kamarai keretekkel hatékonyabban lehessen az egyéni tanácsadó vállalkozások számára érdekérvényesítő, lobbi munkát végezni.

Együttműködő Partnereink:

mcpe hszosz
zskf bgf

Tagságaink:

easc coachszervezetek

 

Etikai kódex

A CoachOK Szakmai Szövetség, a Magyarországi Coach Szervezetek Szövetségének tagjaként részt vett a közös etikai kódex kidolgozásábak, és magára nézve azt tekinti irányadónak.
Az etikai kódexet letöltheti innen, vagy a megtekintheti az Ernyőszervezet honlapján is.

 

 

Tagság

Hogyan lehet valakiből tag?
Jelenleg bárki, aki elvégzi a Lemma Coach alapképzést kérheti felvételét a Szövetségbe és amennyiben elfogadja az Alapító okiratban foglaltakat és megfizeti a tagdíjat, teljes jogú tagjává válik a Szövetségnek.
Milyen egyéb választása van a szövetségi tagság után érdeklődőnek?
Tovább...

 

A CoachOK Szakmai Szövetség minősítési rendszere

A CoachOK Szakmai Szövetség rendes tagjai a Wiesner Edit, mestercoach, Lemma Coaching 100 órás coaching módszertani képzésén vettek részt, valamint azt sikeres vizsgával zárták.
Az iskola és a szövetség is büszke a hallgatói által élt és a mindennapokban demonstrált tisztességen, szakmai alázaton és az ügyfél céljainak maximális szem előtt tartásán alapuló coaching szemléletre.
Jelen minősítési rendszer a különböző - az Iskola és a Szövetség által elismert - szakmai szintek szükséges feltételeit tartalmazza.
Tovább...

 

Alapító okirat

CoachOK Szakmai Szövetség
ALAPSZABÁLYA
módosításokkal egységes szerkezetben

A CoachOK Szakmai Szövetség alakuló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV tv.(Civil törvény) rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:
Tovább...
 
 

 

csatllakozz


Coach Menu
         
escort bayan escort