Példaértékű szakmai összefogás

coachszervezetek

MAGYARORSZÁGI
COACH-SZERVEZETEK
SZÖVETSÉGE

T +36/20/9661636
www.coachszovetseg.hu

 

 

PÉLDAÉRTÉKŰ SZAKMAI ÖSSZEFOGÁS: ZÁSZLÓT BONTOTT
A MAGYARORSZÁGI COACH-SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Magasabb sebességfokozatba kapcsolnak a hazai coachok

Budapest, 2013. május 23. – Az USA és Nyugat-Európa után Magyarországon is rohamos tempóban  terjed a coaching szolgáltatások népszerűsége. A kereslet növekedésével  árhuzamosan ugyanakkor a coaching szakma magas színvonalának biztosítása is komoly kihívást jelent. Ennek érdekében fogott össze hat jelentős hazai coach szervezet és megalapították a magyarországi Coachszervezetek Szövetségét (MCSZ). Az MCSZ következetes szakmai önszabályozást hirdetett meg, amelynek célja az átlátható és számonkérhető szakmai normák és sztenderdek kialakítása. A mintegy 500 hivatásos coach szakembert, a hazai szakma többségét ernyőszervezetként lefedő MCSZ 2013. május 28-án, a Nemzetközi Coaching Hét lezáró rendezvényeként jelentette be megalakulását.


A vállalati és személyes versenyképesség növelésében való rendkívüli hatékonysága miatt a gazdasági válság évei különösen felfokozták az igényt a coaching iránt hazánkban is. A szakma magas színvonalának biztosítása azonban komoly feladatot és felelősséget jelent. A megrendelői oldalon, a vállalatokban is sok a  kérdőjel, hogy pontosan milyen végzetséggel, milyen szakmai háttérrel, milyen minőségbiztosítási sztenderdek alapján tekinthető egy szakember professzionálisan megbízható és az etikai normáknak is megfelelő coachnak.


Az MCSZ-t alkotó, a szakmai képesítéssel rendelkező magyarországi coachok nagy többségét képviselő hat  coach szervezet közös céljának tekinti a hazai coaching szakma minőségbiztosítását. A példaértékű összefogás révén az MCSZ lett a magyarországi coach szakma legnagyobb és legátfogóbb szervezete. Az MCSZ  felkarolja és képviseli a korábban közösen aláírt Szakmai Kódexet, amely az Európai Unióban hivatalosan is  elfogadott önszabályozó szakmai normákat építi be a hazai gyakorlatba. Az MCSZ a Szakmai Kódex-szel a  magyarországi coach szakemberek számára egyértelmű és széles körben elfogadott szakmai és etikai  irányelveket közvetít, a megbízói oldal (vállalatok, HR szakemberek, ügyfelek) számára pedig nemzetközi  színvonalú támpontot nyújt a szakemberek kiválasztásához.


Az MCSZ áprilisban fogadta el a közösen létrehozott Etikai Kódexet, és tervei között szerepel a többi között  egy átfogó minősítési rendszer és ennek alapján egységes coach szakmai adatbázis létrehozása. Mindezek  mérföldkövet jelentenek a hazai coach szakma és a megrendelői piac számára.


Az MCSZ a coach szakma egészséges és az európai példáknak megfelelő fejlődése szempontjából  kulcskérdésnek tekinti a önszerveződő és önszabályozó jelleget a szakmai sztenderdek kialakításában.
„Meggyőződésünk, és a nemzetközi példák is ezt mutatják, hogy csak a szakmai önszabályozás jelenthet  garanciát a coaching szakma fenntartható fejlődése számára. Csak így biztosítható, hogy a coaching betöltse szerepét az ország gazdasági versenyképességének növelésében.” – mondta Hegedűs Dóra, a  Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének elnöke.


A szövetséghez való csatlakozás lehetősége nyitott minden olyan coach szervezet számára, amely magára  és tagjaira nézve elfogadja és teljesíteni tudja az MCSZ alapelveit, különös tekintettel a kvalifikációs elvekre,  a Szakmai és az Etikai Kódexre.

A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének tag szervezetei:
• CoachOK Szakmai Szövetség Egyesület
• Európai Coaching Szövetség Egyesület
• Magyar Coach Egyesület
• Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) Magyar Tagozata
• Megoldásközpontú (Solution Focus) Megközelítéssel Dolgozó Coachok, Fejlesztők és Szervezetek  Egyesülete
• Üzleti Coach Közhasznú Egyesület

További információ:
Hegedűs Dóra elnök
Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége
www.coachszovetseg.hu
hirek@coachszovetseg.hu
20/9661636


x x x


CoachOK Szakmai Szövetség Egyesület:
Közös szerepvállalás egy élhetőbb világért A CoachOK Szakmai Szövetség ma Magyarország legnagyobb coaching szemléletű tanácsadó szakmai szervezete. Az egyesületi formában működő Szövetséget 2010  decemberében 31 alapító tag hívta életre és mára létszáma eléri a 250 főt. A dinamikus bővülés és az aktív közös tevékenység mellett a CoachOK Szakmai Szövetség támogatja tagjainak coaching tevékenységéhez kapcsolódó bemutatkozását, publikációik megjelenését, szerteágazó, specializált munkájuk megismertetését.
Weboldal: www.coachok.hu


Európai Coaching Szövetség Egyesület:
Az Európai Coaching Szövetség (ECA) professzionális coachok Európa-szerte együttműködő szövetsége.  Célja a coaching minőségi követelményeit a nyilvánosság, valamint a szakemberek és az érintettek felé közvetíteni, elérhetővé tenni. Az ECA vállalkozások, vezetők és teamjeik partnere, a coaching iránti növekvő igényeknek kompetens szakemberekkel áll rendelkezésükre. Tagjai Európa szinte valamennyi országában  és a tengeren túl is megtalálhatóak. Különösen fontosnak tartja a minőségi standardok biztosítását a coach
hivatáskörében.
Weboldal: www.bodo-coaching.eu


Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) Magyar Tagozata:
Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) A világ legnagyobb coach szakmai szervezete 1995-ben alakult, mára 100 országban 22 ezer tagja van és több mint 9 ezer coach szerzett már ICF akkreditációt. Az ICF célja, hogy építse, támogassa és megőrizze a coaching szakma integritását magasszintű etikai sztenderdjei, független akkreditációs rendszere és az egész világot átfogó, akkreditált coach-hálózat kiépítése útján. Az ICF Magyar Tagozata 2008-ban alakult, jelenleg több mint 130 taggal a régió egyik legnagyobb tagszervezete.
Weboldal: www.coachfederation.hu


Magyar Coach Egyesület:
A Magyar Coach Egyesület alapítása óta alumni közösségből befogadó és innovatív szakmai műhellyé  fejlődött. Tudatosan méltányos költségek mellett szakmai továbbképzést, információ- és tapasztalatcserét tesz elérhetővé minden képzett coach számára. Kiemelt szempont, hogy az egyesület tagjai egy összetartó  szakmai közösség és fórum részesei. Törekvése a coaching szakma hivatalos elfogadtatása és hitelességének növelése. A tagság feltétele a coach képzettség és két egyesületi tag ajánlása.
Weboldal: www.magyarcoachegyesulet.hu


Megoldásközpontú (Solution Focus) Megközelítéssel Dolgozó Coachok, Fejlesztők és Szervezetek Egyesülete:
Egyesületünk missziója a megoldásközpontú megközelítés széles körben való megismertetése, továbbfejlesztése, és hasznos alkalmazása. A megoldásközpontú megközelítés az ügyfelet tekinti "szakértőnek" és az ő erősségeire építve támogatja a megoldás megtalálásában és megvalósításában. Gyors és hatékony: a módszer alkalmazói az ügyfél céljaira, a már létező, működő előjelekre és jövőbeli megoldásaikra és könnyen mozgósítható erőforrásaira fordítják a figyelmüket.
Weboldal: www.sfegyesulet.org


Üzleti Coach Közhasznú Egyesület:
Mi, akik ebben a közösségben dolgozunk, tudásfrissítő, együtt gondolkodó, független üzleti coach-ként jellemezzük magunkat. Küldetésünknek tekintjük, hogy kíváncsi, fejlődni vágyó vezetőknek exkluzív, naprakész, komplex üzleti tudást közvetítsünk. Olyan új tudások és eszközök alkalmazását tekintjük feladatunknak, amelyek a vezető korábbi stílusához és ismereteihez hozzáadódva képesek személyét és vezetési technikáját tovább fejleszteni.
Weboldal: www.uzleticoach.org

 

 

Ha van kedved megosztani a coachinggal kapcsolatos gondola-
taidat blog
 formában, szívesen közzétesszük (előzetes szerkesztői szűrés után).

Kérlek juttasd el anyagodat az info@coachok.hu emailcímre.

Köszönjük!


Coach Menu
         
escort bayan escort